Skip to main content

Ffydd a gweithredoedd

Mae’r oedfa hon yn canolbwyntio ar y Diwygiad Catholig a’i bwyslais ar dosturi tuag at y tlawd.