Skip to main content

Working together with volunteers - Welsh

Rydyn ni’n awyddus i’ch cefnogi yn eich gwaith, fel eich bod yn gwybod â phwy y gallwch gysylltu i gael cymorth neu wybodaeth. Nod y canllawiau hyn yw egluro sut y gallwn ni helpu ein gilydd, a rhoi ein bywyd fel Cristnogion ar waith ac ymroi dros gyfiawnder yn ein byd.