Skip to main content

Safe Place Ludo: instructions - Welsh

Age: 7-11 / 11-14
Subject areas: Citizenship, Geography, Religious Education

CYFARWYDDIADAU (i fynd efo’r gêm fwrdd Lle Diogel).

Mae’r gêm Ludo Lle Diogel yn delio efo rhai materion difrifol a phwysig yr argyfwng ffoaduriaid. Mae wedi ei greu er mwyn helpu plant a phobl ifanc i ddeall y storïau am ffoaduriaid sy’n cyflawni teithiau peryglus.