Skip to main content

Pecyn Adnoddau Cymdogion Byd-eang

Lawrlwythwch y Pecyn Adnoddau Cymdogion Byd-eang 

Yr hanfodion: 

  • Llawlyfr Cymdogion Byd-eang 
  • Ffurflenni Hunanwerthuso (Efydd, Arian ac Aur) 

Arweiniad: 

  • Enghreifftiau o Ffurflenni Hunanwerthuso (Efydd, Arian ac Aur) 
  • Astudiaethau Achos  
  • Arweiniad Syniadau Dosbarth  
  • Cymdogion Byd-eang: arweiniad Dinasyddiaeth Fyd-eang 
  • Cymdogion Byd-eang: Yr Eglwys ac Ysgol yn Gweithio gyda’i Gilydd 
  • Cymdogion Byd-eang: Addoli ar y Cyd a Datblygiad Ysbrydol 

Darllen pellach defnyddiol iawn:  

'Every Child of God Matters Everywhere' – cyflwyniad rhagorol i addysg dinasyddiaeth fyd-eang 

This resource is also available in English.