Skip to main content

Forest foods forever game - Welsh

Amcanion

Dylai’r cynllun gwers hwn helpu’r disgyblion i:

 • ystyried o ble mae bwyd yn dod
 • fynd i’r afael â storïau pobl mewn gwlad arall sy’n byw bywyd gwahanol
 • ddeall rhai o’r anhawsterau sy’n wynebu cymunedau lle mae perygl o newyn
 • werthfawrogi gwytnwch a hyblygrwydd pobl yn goresgyn anhawsterau amgylcheddol ac eraill
 • ddisgrifio gwaith Cymorth Cristnogol a mynd i’r afael â gwaith yr elusen i ddelio â newyn byd-eang

Adnoddau angenrheidiol

 • Llungopïau o’r taflenni gwaith (ar gael ar ddiwedd y nodiadau hyn):
  1. Pyramid grºp bwyd
  2. Taflen templed Bwyd o’r Goedwig
  3. Taflen templed Bwyd am Byth
  4. Stori Ivana
 • Papur trasio, siswrn, pensiliau lliw
 • Darnau pasta a chiwbiau siwgr/parseli bach o siwgr