Menu

Forest foods forever game - Welsh

Amcanion

Dylai’r cynllun gwers hwn helpu’r disgyblion i:

 • ystyried o ble mae bwyd yn dod
 • fynd i’r afael â storïau pobl mewn gwlad arall sy’n byw bywyd gwahanol
 • ddeall rhai o’r anhawsterau sy’n wynebu cymunedau lle mae perygl o newyn
 • werthfawrogi gwytnwch a hyblygrwydd pobl yn goresgyn anhawsterau amgylcheddol ac eraill
 • ddisgrifio gwaith Cymorth Cristnogol a mynd i’r afael â gwaith yr elusen i ddelio â newyn byd-eang

Adnoddau angenrheidiol

 • Llungopïau o’r taflenni gwaith (ar gael ar ddiwedd y nodiadau hyn):
  1. Pyramid grºp bwyd
  2. Taflen templed Bwyd o’r Goedwig
  3. Taflen templed Bwyd am Byth
  4. Stori Ivana
 • Papur trasio, siswrn, pensiliau lliw
 • Darnau pasta a chiwbiau siwgr/parseli bach o siwgr

Sign up for email updates about Christian Aid’s work

By signing up for email updates and filling in your email address you are consenting to receive marketing from Christian Aid. For further information on how we handle your data please see our privacy policy.