Skip to main content
Christian Aid Week

Order of service (Welsh Bilingual)

Archwiliwch cariad ar waith yr Wythnos Cymorth Cristnogol hon fel cymuned eglwys gyda'ch gilydd.

Thema deunyddiau ein gwasanaeth ydy ‘Cariad Rhyfeddol’.

Trwy weddi, yr ysgrythur a chân, fe wnawn ni archwilio gyda’n gilydd gariad Duw tuag aton ni a’n galwad i garu ein cymydog. Fe gawn glywed am Aline Nibogora o Dalaith Makamba yn Burundi, a’r ffordd y mae hi wedi dal ati yn wyneb cymaint o anfanteision, gan ddyfalbarhau mewn ffydd, gobaith a chariad.