Menu

Llwyddiant mawr Apêl 2017 y Presbyteriaid

Llwyddiant mawr Apêl 2017 y Presbyteriaid

Llongyfrachiadau mawr i Bresbyteriaid Cymru ar lwyddo mor ardderchog yn eu hapêl Corwynt Cariad eleni. Codwyd oddeutu £160,000 mewn blwyddyn o weithgarwch diflino tuag at waith Cymorth Cristnogol yn y Pilipinas. Diolch yn fawr!

Typhoon of Love

Yn y llun (o’r chwith): Mari McNeill, Pred Owen Griffiths (Cymorth Cristnogol), John Rowlands (cydlynydd lleol i’r apêl), Parch Catrin Roberts (cyd-lynydd cenedlaethol yr apêl), Eleri Melhuish (Trefnydd Swyddfa EBC), Parch Ifan Roberts (Prif Weinyddwr EBC), Ffion Williams (Pennaeth Cefnogaeth Strategol EBC) ac Alice Williams (swyddfa EBC)