Skip to main content

Mae cofrestru am ddim. Does dim gorfodaeth i’ch ysgol ymgeisio am achrediad. 

Unwaith y mae’r wybodaeth gennych, gallwch ddewis ai ydych am fwrw ymlaen ai peidio, a pha mor fuan i wneud hynny. 

Mae’r cynllun hwn yn agored i ysgolion cynradd yng Nghymru. 

 

View this page in English.

Manylion ysgol
Cyfeiriad
Manylion cynrychiolydd
Cadw mewn cysylltiad
Byddem wrth ei bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi am y gwaith y mae Cymorth Cristnogol yn ei wneud gydag ysgolion. Gadewch i ni wybod y ffyrdd yr hoffech i ni gysylltu â chi.
Ia, e-bostiwch ddiweddariadau ataf am gynlluniau ysgolion ac ymgyrchoedd eraill.

Byddwn hefyd yn anfon gwybodaeth bellach a deunyddiau sy’n berthnasol i’r cynllun achredu ac ein gwaith arall gydag ysgolion trwy’r post. Os nad ydych eisiau derbyn post neu os ydych am newid sut mae Cymorth Cristnogol yn cysylltu â chi, gallwch wneud hyn trwy e-bostio Cymorth Cristnogol ar cymru@cymorth-cristnogol.org, ffonio 029 2084 4646 neu ysgrifennu at Supporter Care, Christian Aid, 35 Lower Marsh, London SE1 7RL. 

Ni fydd Cymorth Cristnogol yn rhannu eich manylion gyda sefydliadau eraill at ddibenion marchnata. Am fwy o wybodaeth am sut rydym yn trin eich data, gweler ein polisi preifatrwydd.

Un peth olaf