Skip to main content

Eisiau grymuso’r genhedlaeth nesaf?

Croeso i Gymdogion Byd-eang, ein cynllun achrediad cyffrous ar gyfer ysgolion. 

Mewn partneriaeth ac Addysg Yr Eglwys yng Nghymru, rydym eisiau annog dealltwriaeth ddyfnach o anghyfiawnder byd-eang ac arfogi disgyblion ysgol ledled Cymru i fynd i’r afael â hyn a dod yn ddinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd. 

Cofrestrwch ar gyfer Cymdogion Byd-eang

Mae cofrestru am ddim ac nid yw’n golygu unrhyw ymrwymiad gan eich ysgol i ymgeisio am achrediad.

Ynglŷn â Chymdogion Byd-eang

Darganfyddwch beth mae’r cynllun yn ei olygu a sut all eich ysgol chi gael budd o’r achrediad.

Cymdogion Byd-eang a Gwrth-hiliaeth

Archwiliwch sut all eich ysgol chi ddod yn ysgol gwrth-hiliaeth.

Astudiaethau achos

Archwiliwch astudiaethau achos gan dair ysgol sydd wedi derbyn gwobr Cymdogion Byd-eang.

Sut i ymgeisio

Edrychwch sut i wneud cais am wobr.

Cwestiynau cyffredin

Dewch o hyd i’r atebion i’n cwestiynau cyffredin.

Map gwobrwyon

Arddangosir pob un o’n hysgolion sydd wedi’i achredu fel Cymdogion Byd-eang yma.

Organisations