Skip to main content

Archwilio astudiaethau achos

Mae'n rhy fuan in ni gael astudiaethau achos o ysgolion gyda achrediad Cymdogion Byd-eang yng Nghymru ar hyno bryd, ond gall yr esiamplau yma o ysgolion yn Lloegr gyda achrediad Global Neighbours roi syniadau o bethau fase'n gallu cael eu mireinio ar gyfer cyd-destun Cymru.

Mae’r astudiaethau achos hyn wedi rhannu pam wnaethant ymgeisio yn y lle cyntaf, beth maent yn fwyaf balch ohono, a rhai o’r heriau y daethant drostynt yn y broses o gael eu gwobr. Yn ogystal â sut mae Cymdogion Byd-eang wedi cael effaith ar eu cymunedau.

Astudiaeth Achos 1: Gwobr Efydd Ysgol Gynradd

Archwiliwch fyfyrdodau gan ysgol gynradd a lwyddodd i gael y Wobr Efydd.

Astudiaeth Achos 2: Gwobr Efydd Ysgol Gynradd

Archwiliwch fyfyrdodau gan ysgol gynradd a lwyddodd i gael y Wobr Efydd.

Astudiaeth Achos 3: Gwobr Arian Ysgol Gynradd

Archwiliwch fyfyrdodau gan ysgol gynradd a lwyddodd i gael y Wobr Arian.

Astudiaeth Achos 4: Gwobr Aur Ysgol Gynradd

Archwiliwch fyfyrdodau gan ysgol gynradd a lwyddodd i gael y Wobr Aur.
Cofrestrwch ar gyfer Cymdogion Byd-eang

Dewch i ni ymuno â’n gilydd i ddangos i bobl ifanc y pŵer sydd ganddynt i drawsnewid y byd hwn! Cofrestrwch.