Skip to main content

We found 31

Showing 1 - 18

75th anniversary order of service PowerPoint

A PowerPoint to accompany the Order of Service.

Printable Prayer Diary April - July 2021

A printable version of the prayer diary for you to use at home.

75th anniversary Order of Service

Written prayers, readings and reflections from our service.

Gweddïau Coronafirws

Gweddïau Coronafirws

Dewch i'r wledd

Sgript oedfa Eisteddfod Llanrwst 2019

The Presbyterian Church of Wales Appeal A3 poster

A two page PDF in both English and Welsh, promoting The Presbyterian Church of Wales Appeal.

Presbyterian Church of Wales presentation

Here is a PowerPoint presentation to help you present The Presbyterian Church of Wales Appeal 2017 to a congregation or small group.

Presbyterian Church of Wales Appeal prayer card

This prayer card includes both English and Welsh language versions.

Apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru 2017 PwyntPwer

Dyma gyflwyniad PwyntPwer i'ch helpu i gyflwyno'r apêl i gynulledifa neu grwp bach.