Skip to main content

We found 24

Showing 1 - 18

The Presbyterian Church of Wales Appeal A3 poster

A two page PDF in both English and Welsh, promoting The Presbyterian Church of Wales Appeal.

Presbyterian Church of Wales presentation

Here is a PowerPoint presentation to help you present The Presbyterian Church of Wales Appeal 2017 to a congregation or small group.

Presbyterian Church of Wales Appeal prayer card

This prayer card includes both English and Welsh language versions.

Apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru 2017 PwyntPwer

Dyma gyflwyniad PwyntPwer i'ch helpu i gyflwyno'r apêl i gynulledifa neu grwp bach.