Skip to main content

Gwahoddir chi'n gynnes i noson arbennig yng nghwmni Dr Rowan Williams ac Amanda Mukwashi. Dydd Llun 1 Ebrill 2019, 7.30yh (tan oddeutu 9yh), yn Ararat, Eglwys y Bedyddwyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd.

Y Gwanwyn hwn, bydd Cymorth Cristnogol yn lansio ei Strategaeth Fyd-eang 2019-2026 newydd, fydd yn gosod fframwaith ar gyfer ein hymrwymiad i ddileu tlodi eithafol trwy geisio urddas, cydraddoldeb a chyfiawnder i bawb. 

Bydd y cynulliad hwn yn gyfle i gyfarfod Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr Cymorth Cristnogol ac i glywed am nodau’r strategaeth uchelgeisiol hon. Bydd hefyd yn gyfle i ni fel eglwysi a chymunedau i ystyried y rôl nodedig sydd gan Gymru i’w chwarae. 

Bydd y noson yn cynnwys gweddi a mawl; cyflwyniadau gan Gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymorth Cristnogol, Dr Rowan Williams a’n Prif Weithredwr, Amanda Mukwashi; a chyfle hefyd i ofyn cwestiynau.

Croeso cynnes ichi ymuno gyda ni. Rhowch wybod i Janet yn swyddfa Caerdydd os ydych am ddod, os gwelwch yn dda, trwy ebostio caerdydd@cymorth-cristnogol.org