Skip to main content

Bydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn cynnal ei hapêl diweddaraf yn 2023-24. Ffocws yr apêl fydd gwaith partneriaid Cymorth Cristnogol yn Colombia.

Mae Cymorth Cristnogol wedi bod yn gweithio yn Colombia ers dros 20 mlynedd. Hyd at yn ddiweddar, roedd a wnelo’r gwaith a chefnogi cymunedau wedi eu heffeithio gan drais. Erbyn heddiw, mae cefnogi’r broses o adeiladu heddwch yn parhau’n bwysig, ond mae’r elusen hefyd yn cefnogi hawliau merched, amddiffyn hawliau tir pobl gynhenid, cefnogi addasiadau amaethyddol yn wyneb newid hinsawdd a gwarchod ecosystemau angenrheidiol.

Darganfod mwy

Mae holl fanylion yr apêl ar gael ar wefan yr enwad yma.

Union of Welsh logo