Skip to main content
List Contacts – by content reference (specific page match)

Helen Roach

Helen yw Swyddog Ysgogi Cefnogwyr Canolog Cymru ac mae wedi ei lleoli yn Swyddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Nathan Munday

Nathan yw Swyddog Ysgogi Eglwysi a Chodi Arian De Ddwyrain Cymru.

Llinos Roberts

Llinos sy'n gofalu am godi arian, gwirfoddoli ac ymgyrchu yng Ngogledd Cymru.

Mari McNeill

Mari yw pennaeth y tîm ac mae hi wedi ei lleoli yn Swyddfa Caerdydd.

Cysylltwch â ni

Am ymholiadau cyffredinol ac am wybodaeth ynghylch sut y gallech wirfoddoli gyda ni, cysylltwch â’n swyddfa yng Nghaerdydd trwy ebost neu ar 029 2084 4646.

Mae swyddfa Cymorth Cristnogol yng Nghymru wedi ei lleoli yng Nghaerdydd. Gweler y cyfeiriad isod:

Llys Porth yr Eglwys,
3 Heol yr Eglwys,
Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd
CF14 2DX

Ffôn: 029 2084 4646