Skip to main content

Mae'r adnodd hwn yn cael ei ddiweddaru a bydd yn barod i'w ddefnyddio erbyn mis Medi 2023. Cysylltwch gyda’n Swyddog Ysgolion, Rebecca Elliott, am fwy o wybodaeth.

Mae 65 miliwn wedi eu dadleoli o’u cartrefi heddiw oherwydd trychinebau naturiol, anghydfod, newid hinsawdd a thlodi. 

Dyma un o heriau mwyaf ein dydd ac mae’r ffordd yr ymatebwn iddo yn allweddol.

Mae Pecyn Dysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Cymorth Cristnogol yn adnodd parod i’w defnyddio yn llawn o weithgareddau i fynd a chi a’ch myfyrwyr trwy’r holl elfennau paratoi ar gyfer cymhwyso yng Nghyfnod Allweddol 4. Mae’r Pecyn Sialens yn cynnwys yr holl adnoddau y byddwch eu hangen i gynnal asesiad.

Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Adnoddau Cymorth Cristnogol yn y Cwricwlwm i Gymru

Cyflwyniad Pwynt pwer yn dangos sut gall adnoddau Cymorth Cristnogol ffitio yn y maes dysgu a phrofiad Y Dyniaethau, adnoddau ar gyfer chweched dosbarth a gwasanaethau. Mae clicio ar y lluniau yn y cyflwyniad yn agor yr adnodd ar y we.

A screenshot of a Welsh language school resource
Image credits and information i
Sixth form students writing notes in class
Sixth form students writing notes in class

Adnoddau ar gyfer ysgolion Sul a grwpiau ieuenctid

Dogfen yn disgrifio ein adnoddau i eglwysi ar gyfer grwpiau plant a phobl ifanc. Mae clicio ar y dudalen yn agor yr adnodd ar y we.