Skip to main content

Croeso

Dyma sut i gystlltu gyda ni am unrhyw help y byddwch ei angen:

Mae ein Tîm Ysgogi Cefnogwyr Canolog yn ei le ac yn barod i’ch helpu gydag unrhyw ymholiad sydd gan eich eglwys neu grŵp ynglŷn â chefnogi Cymorth Cristnogol. Gallwch gysylltu â’r tîm ar cymru@cymorth-cristnogol.org, trwy ffonio 029 2084 4646 neu trwy ysgrifennu at ein swyddfa genedlaethol gan defnyddio'r cyfeiriad newydd: Capel Tabernacle, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD.

Mae ein swyddfeydd ym Mangor a Chaerfyrddin wedi cau ac mae ein Swyddogion Ysgoi Eglwysi a Chodi Arian yn gweithio o adref. Nodwch os gwelwch yn dda nad yw Swyddfa Cymru yng Nghaerdydd bob amser ar agor oherwydd bod y staff yno yn gweithio o adref weithiau a bod gwell ffonio cyn ymweld.

Rhoddion - Gwybodaeth bwysig

Os gwelwch yn dda, cysylltwch gyda'n Tim Ysgogi Cefnogwyr Cymru am gyngor ynghylch sut i gyflwyno rhoddion.*

*Nodwch hefyd y bydd unrhyw sieciau a dderbynir yn Swyddfa Cymru yn cael ei pasio ymlaen i'r pencadlys yn Llundain i'w prosesu, felly rydym yn eich annog i anfon sieciau yn uniongyrchol i Christian Aid, 35-41 Lower Marsh, Llundain, SE1 7RL, er mwyn lleihau oedi.

Cadeirydd newydd i Bwyllgor Cenedlaethol Cymorth Cristnogol Cymru

y Parch Andrew Sully, wedi ei ddewis yn Gadeirydd newydd Pwyllgor Ymgynghori Cenedlaethol Cymorth Cristnogol Cymru.

Prosiect Cymru Zimbabawe

Prosiect yn Zimbabwe wedi ei noddi gan Lywodraeth Cymru

Ymddeoliad Tom Defis

Yn dilyn 29 mlynedd o wasanaeth, mae Tom yn ymddeol

Gwaith Cymorth Cristnogol yng Nghymru

Pwynt cyswllt cyntaf ein cefnogwyr

Yma cewch fanylion sut i gysylltu gyda ni. Mae Helen ac Eleri yn disgwyl am eich galwad,

Gwaith Cymorth Cristnogol yng Nghymru

Gweithiwn gydag eglwysi, cymunedau ac unigolion yng Nghymru i oresgyn tlodi yn y byd.

Gweithio gydag eglwysi

Dyma’r eglwysi yr ydym yn gweithio a nhw yng Nghymru a sut y gellwch chi fod yn rhan o’n gwaith.

Adnoddau ar gyfer ysgolion a bobl ifanc yng Nghymru

Adnoddau ar gyfer Sialens Dinasyddiaeth Fyd-eang Cyfnod Allweddol 4 Bagloriaeth Cymru a mwy.

Coronafirws

Unwn mewn gweddi dros sefyllfa’r Coronafirws

Newyddion o Gymru

List articles – by theme

Cynnydd mewn ysbryd cymunedol

Arolwg barn gan Cymorth Cristnogol yn dangos cynnydd mewn ysbryd cymunedol ar draws Cymru.

Swyddog newydd gogledd Cymru

Llinos Roberts wedi cychwyn ar ei gwaith.

Arweinwyr eglwysi'n siomedig am DfID

Eglwysi Cymru'n protestio am benderfyniad Llywodraeth y DG.

Ffarwelio ag Anna Jane

Ar ôl 18 mlynedd o wasanaeth i Cymorth Cristnogol, daeth yn amser ffarwelio ag Anna Jane Evans, Cydlynydd Rhanbarth Gogledd Cymru.

Ein cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter am y diweddaraf

Facebook

Cewch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter

Dilynwch ni ar Twitter am y diweddaraf