Skip to main content

CROESO

Dyma sut i gystlltu gyda ni am unrhyw help y byddwch ei angen:

Mae ein Tîm Ysgogi Cefnogwyr Canolog nawr yn ei le ac yn barod i’ch helpu gydag unrhyw ymholiad sydd gan eich eglwys neu grŵp ynglŷn â chefnogi Cymorth Cristnogol. Gallwch gysylltu â’r tîm ar cymru@cymorth-cristnogol.org, trwy ffonio 029 2084 4646 neu trwy ysgrifennu at ein swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd.

Mae ein swyddfeydd ym Mangor a Chaerfyrddin wedi cau ac mae ein Swyddogion Ysgoi Eglwysi a Chodi Arian yn gweithio o adref. Nodwch os gwelwch yn dda nad yw Swyddfa Cymru yng Nghaerdydd bob amser ar agor oherwydd bod y staff yno yn gweithio o adref weithiau a bod gwell ffonio cyn ymweld.

RHODDION - GWYBODAETH BWYSIG

Os gwelwch yn dda, cysylltwch gyda'n Tim Ysgogi Cefnogwyr Cymru am gyngor ynghylch sut i gyflwyno rhoddion. Nodwch hefyd y bydd unrhyw sieciau a dderbynir yn Swyddfa Cymru yn cael ei pasio ymlaen i'r pencadlys yn Llundain i'w prosesu, felly rydym yn eich annog i anfon sieciau yn uniongyrchol i Christian Aid, 35-41 Lower Marsh, Llundain, SE1 7RL, er mwyn lleihau oedi.

Prosiect Cymru Zimbabawe

Prosiect yn Zimbabwe wedi ei noddi gan Lywodraeth Cymru

Pwynt cyswllt cyntaf ein cefnogwyr

Yma cewch fanylion sut i gysylltu gyda ni. Mae Helen ac Eleri yn disgwyl am eich galwad,

Gwaith Cymorth Cristnogol yng Nghymru

Gweithiwn gydag eglwysi, cymunedau ac unigolion yng Nghymru i oresgyn tlodi yn y byd.

Gweithio gydag eglwysi

Dyma’r eglwysi yr ydym yn gweithio a nhw yng Nghymru a sut y gellwch chi fod yn rhan o’n gwaith.

Adnoddau ar gyfer ysgolion a bobl ifanc yng Nghymru

Adnoddau ar gyfer Sialens Dinasyddiaeth Fyd-eang Cyfnod Allweddol 4 Bagloriaeth Cymru a mwy.

Ein cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter am y diweddaraf

Facebook

Cewch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter

Dilynwch ni ar Twitter am y diweddaraf