Skip to main content
Corwynt Cariad

Mae ffilm fer wedi ei pharatoi am waith partneriaid Cymorth Cristnogol yn seiliedig ar y storiau a gasglwyd gan y tim ymwelodd a'r wlad yn 2016.

Os am lawr lwytho'r ffilm ar eich cyfrifiadur eich hun, clicwch fan hyn

Lot Felizco, Corwynt Cariad

Dyma fidio byr o Reolwr Gwlad Cymorth Cristnogol yn y Pilipinas yn mynegi ei diolch I bawb sy'n gweithio ar Corwynt Cariad.

Er mwyn lawr lwytho'r fidio ar eich cyfrifiadur eich hun, ewch i'r fan hyn.