Skip to main content

Ebrill 2019

Mewn cyfnod lle mae ansefydlogrwydd gwleidyddol ac amgylcheddol yn cynyddu o amgylch y byd, mae Cymorth Cristnogol wedi lansio strategaeth fyd-eang newydd. Mae’n mynegi’n hymrwymiad i adeiladu byd sydd yn rhydd o dlodi, ble mae adnoddau byd-eang yn cael eu rhannu’n deg a’u defnyddio’n gynaliadwy; a ble mae llais a gallu’r tlawd yn cael ei weithredu’n llawn.

Lansiad Cymru o'r strategaeth

Mewn digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd y gwanwyn hwn, myfyriodd Prif Weithredwr Cymorth Cristnogol, Amanda Mukwashi, Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwr Cymorth Cristnogol, Dr Rowan Williams, a Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Gysylltiadau Rhyngwladol a’r Iaith Gymraeg, Eluned Morgan AC ar heriau ein dydd ac ar y gwahaniaeth y gallwn i gyd ei wneud yng Nghymru trwy weithio mewn partneriaeth gydag eraill o amgylch y byd.

Roedd yn ddigwyddiad cyffrous, ble daeth dros 300 o bobl at ei gilydd. Roedd y gynulleidfa’n cynnwys Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr Cymorth Cristnogol, aelodau o Bwyllgor Cenedlaethol Cymru, arweinwyr eglwysi a chynrychiolwyr o’r eglwysi sy’n ein noddi, trefnwyr a chefnogwyr lleol, yn ogystal â chynrychiolwyr y llywodraeth a’r sector datblygu rhyngwladol yng Nghymru.
 

Cynulleidfa lansiad Cymru
Y gynulleidfa ar y noson
Cymorth Cristnogol/Dyfed Wyn Roberts
1
0
0

Mae’r ffilmiau byr sy’n dilyn - a baratowyd inni gan Rhodri Darcy o Undeb Annibynwyr Cymru - yn cynnwys blas o’r noson yn ogystal ag anerchiadau grymus y tri siaradwr.

Wrth inni gael ein hysbrydoli gan y ffilmiau hyn, gadewch inni ystyried sut y gallem wneud gwahaniaeth yn y byd.

Gallwch ddarllen ein Strategaeth Fyd-eang yn Gymraeg a Saesneg yma. Credwn, fodd bynnag, nad oes fawr o bwynt cael geiriau ar bapur heb fod yna bobl i wireddu’r weledigaeth! Mae eich partneriaeth chi’n holl bwysig os ydym am weld byd heb dlodi. Fel unigolion, eglwysi a chymunedau yng Nghymru, gadewch inni roi ystyriaeth ddofn  i sut y gallem weithredu’r strategaeth newydd a chyfrannu at y gwaith uchelgeisiol o ddileu tlodi eithafol yn fyd-eang.

Cysylltwch â Mari McNeill, Pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru, am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.
 

Mwynhewch y ffilmiau!

Daeth dros 300 o gefnogwyr Cymorth Cristnogol at ei gilydd yng Eglwys Ararat yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd, ar gyfer y lansiad. Mae’r ffilm hon yn rhoi blas o’r noson yn gyffredinol.

Amanda Mukwashi yw Prif Weithredwr Cymorth Cristnogol.

Dr Rowan Williams yw Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymorth Cristnogol.

Eluned Morgan AC yw Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Gysylltiadau Rhyngwladol a'r Iaith Gymraeg