Menu
Tupi-Guarani indigenous community in Sao Paulo

Gwaith Cymorth Cristnogol yng Nghymru

Rydym yn gweithio gydag eglwysi, cymunedau, ysgolion, mudiadau ieuenctid ac unigolion ar draws Cymru i ymladd anghydraddoldeb rhyngwladol a goresgyn tlodi mewn dros 40 gwla dyn y byd.

View this page in English

Yr hyn a wnawn:

  • Rydym yn cefnogi Pwyllgorau Cymorth Cristnogol lleol - yn enwedig yn y cyfnod cyn Wythnos Cymorth Cristnogol, sef ein hymdrech codi arian fawr pob mis Mai.
  • Rydym yn pregethu neu siarad am waith Cymorth Cristnogol i grwpiau, ysgolion neu eglwysi.
  • Rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr, yn cynnwys ymgyrchwyr ac athrawon Cymorth Cristnogol.
  • Rydym yn trefnu gweithgareddau ac yn gwahodd ymwelwyr i Gymru o rai o’n partneriaid ar draws y byd.

Ein hunaniaeth Gymreig

Rydym yn ymdrechu i sicrhau hunaniaeth Gymreig ac wedi’n gwreiddio yng Nghymru. Hyd y gallwn, rydym yn gweithio yn y ddwy iaith ar draws Cymru.

Ariannu a pholisi o Gymru

Rydym yn cysylltu gyda Cynulliad Cenedlaethol Cymru - gweinyddiaeth wedi ei ddatganoli gydag ystod eang o rym i weithredu ar bolisïau cartref - a hynny trwy’r Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Ddatblygu Rhyngwladol.

Rhoddodd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 rymoedd newydd i’r Cynulliad gan agor y posibilrwydd y gellid ariannu gwaith datblygu rhyngwladol er mwyn mynd i’r afael a thlodi. Mae’r Cynulliad hefyd yn gweithio ar bolisïau i fynd i’r afael a newid hinsawdd yng Nghymru.

Sign up for email updates about Christian Aid’s work

By signing up for email updates and filling in your email address you are consenting to receive marketing from Christian Aid. For further information on how we handle your data please see our privacy policy.