Menu
Wales team 2019

Dyma’r tîm yng Nghymru

Cysylltwch â ni

Am ymholiadau cyffredinol ac am wybodaeth ynghylch sut y gallech wirfoddoli gyda ni, cysylltwch â’n swyddfa yng Nghaerdydd trwy e-bost neu ar 029 2084 4646.

 

Swyddfeydd Cymorth Cristnogol o amgylch Cymru

Caerdydd:
Llys Porth yr Eglwys,
3 Heol yr Eglwys,
Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd
CF14 2DX
Ffôn: 029 2084 4646

Bangor:
106 Stryd Fawr,
Bangor,
Gwynedd
LL57 1NS
Ffôn: 01248 353574

Caerfyrddin:
75 Heol y Dŵr,
Caerfyrddin
SA31 1PZ
Ffôn: 01267 237257