Skip to main content

Dyma’r tîm yng Nghymru

Cynan Llwyd

Cynan yw Pennaeth Gweithredol Cymru. Mae wedi ei leoli yn Swyddfa Caerdydd.

Helen Roach

Helen yw Swyddog Ysgogi Cefnogwyr Canolog Cymru ac mae wedi ei lleoli yn Swyddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Llinos Roberts

Llinos sy'n gofalu am godi arian, gwirfoddoli ac ymgyrchu yng Ngogledd Cymru.

Tom Defis

Tom  sy'n gofalu am godi arian, gwirfoddoli ac ymgyrchu yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru.

Nathan Munday

Nathan yw Swyddog Ysgogi Eglwysi a Chodi Arian De Ddwyrain Cymru.

Dyfed Wyn Roberts

Dyfed yw Swyddog Cyfryngau, Cyfathrebu ac Adnoddau Cymru. Mae wedi ei leoli yng ngogledd Cymru.

Miriam Watling

Miriam yw Cydlynydd Ysgogi Cefnogwyr Canolog Cymru ac mae wedi ei lleoli yn y Swyddfa Genedlaethol yng Nghae

Mari McNeill

Mari yw pennaeth y tîm ac mae hi wedi ei lleoli yn Swyddfa Caerdydd. Hi sy’n arwain y gwaith yng Nghymru.

Cysylltwch â ni

Am ymholiadau cyffredinol ac am wybodaeth ynghylch sut y gallech wirfoddoli gyda ni, cysylltwch â’n swyddfa yng Nghaerdydd trwy ebost neu ar 029 2084 4646.

 

Mae swyddfa Cymorth Cristnogol yng Nghymru wedi ei lleoli yng Nghaerdydd. Gweler y cyfeiriad isod:


Llys Porth yr Eglwys,
3 Heol yr Eglwys,
Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd
CF14 2DX


Ffôn: 029 2084 4646