Skip to main content
Bagloriaeth Cymru baner

Dinasyddiaeth Fyd-eang Bagloriaeth Cymru

Adnoddau ar gyfer Sialens Dinasyddiaeth Fyd-eang Cyfnod Allweddol 4 Bagloriaeth Cymru

Bydd yr adnodd hwn yn cael ei ddiweddaru yn ystod yr wythnosau nesaf. Cysylltwch gyda’n Swyddog Ysgolion, Nathan Munday, am fwy o wybodaeth.

Mae 65 miliwn wedi eu dadleoli o’u cartrefi heddiw oherwydd trychinebau naturiol, anghydfod, newid hinsawdd a thlodi. 

Dyma un o heriau mwyaf ein dydd ac mae’r ffordd yr ymatebwn iddo yn allweddol.

Mae Pecyn Dysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Cymorth Cristnogol yn adnodd parod i’w defnyddio yn llawn o weithgareddau i fynd a chi a’ch myfyrwyr trwy’r holl elfennau paratoi ar gyfer cymhwyso yng Nghyfnod Allweddol 4. Mae’r Pecyn Sialens yn cynnwys yr holl adnoddau y byddwch eu hangen i gynnal asesiad.

Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.