Skip to main content
Bagloriaeth Cymru baner

Dinasyddiaeth Fyd-eang Bagloriaeth Cymru

Adnoddau ar gyfer Sialens Dinasyddiaeth Fyd-eang Cyfnod Allweddol 4 Bagloriaeth Cymru

Mae 65 miliwn wedi eu dadleoli o’u cartrefi heddiw oherwydd trychinebau naturiol, anghydfod, newid hinsawdd a thlodi. 

Dyma un o heriau mwyaf ein dydd ac mae’r ffordd yr ymatebwn iddo yn allweddol.

Mae Pecyn Dysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Cymorth Cristnogol yn adnodd parod i’w defnyddio yn llawn o weithgareddau i fynd a chi a’ch myfyrwyr trwy’r holl elfennau paratoi ar gyfer cymhwyso yng Nghyfnod Allweddol 4. Mae’r Pecyn Sialens yn cynnwys yr holl adnoddau y byddwch eu hangen i gynnal asesiad.

Am fwy o wybodaeth ac am ddolen i lawr lwytho’r Pecyn Adnoddau hwn, os gwelwch yn dda ebositiwch cymru@cymorth-cristnogol.org

Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.