Skip to main content

Mae Cymorth Cristnogol a Divine yn falch o gyhoeddi fod eu cystadleuaeth barddoni ddwyieithog flynyddol ar agor! Dyma’r 17eg gystadleuaeth o’r fron a’r thema eleni yw ‘Sut all siocled newid y byd?’

Flyer Cystadleuaeth Divine 2019
0
0
0

Ydi eich disgyblion yn caru siocled? Dyma gystadleuaeth i’ch ysgol, ysgol Sul neu glwb ieuenctid!

Taniwch ddychymyg a chreadigrwydd eich disgyblion gyda’r gystadleuaeth barddoni hon aiff a hwy ar daith o ganfod byd siocled, ffermwyr coco a masnach deg.

Y beirniad Cymraeg eleni yw Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru 2017-2019, ac unwaith eto ceir gwobrau anhygoel gan gynnwys ffilm o’ch cerdd yn cael ei darllen gan Casia, melysion Divine a thocynnau llyfr.

Dyddiad cau: 30 Ebrill 2019

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Divine ble caiff athrawon hefyd ddarganfod adnoddau dysgu.
www.divinechocolate.com/poetry