Skip to main content
Autumn appeal photo

Cymorth Cristnogol yng Nghymru

CORONAFIRWS - GWYBODAETH BWYSIG

Rhoddion trwy’r post:  Yn anffodus, mae yna oedi wrth brosesu rhoddion trwy’r post. Os gwelwch yn dda, rhowch trwy’r wefan neu ffoniwch 020 7523 2269 i roi dros y ffôn.

Welsh churches

Amdanom

Gweithiwn gydag eglwysi, cymunedau ac unigolion yng Nghymru i oresgyn tlodi yn y byd.
Lansiad Ebrill 2019

Dyma’r tîm

Dyma’r staff sy’n gweithio ar draws Cymru.
Books and clothing held and worn by clergy in Kenya

Gweithio gydag eglwysi

Dyma’r eglwysi yr ydym yn gweithio a nhw yng Nghymru a sut y gellwch chi fod yn rhan o’n gwaith.
Rose carrying water cans

Coronafirws

Unwn mewn gweddi dros sefyllfa’r Coronafirws
South Sudan appeal

Apêl Canmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru

Yr apêl yn cael ei lansio gan yr Eglwys yng Nghymru
Welsh baccalaureate banner

Adnoddau Dinasyddiaeth Fyd-eang Bagloriaeth Cymru

Adnoddau ar gyfer Sialens Dinasyddiaeth Fyd-eang Cyfnod Allweddol 4 Bagloriaeth Cymru

Ein cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter am y diweddaraf

Facebook

Cewch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter

Dilynwch ni ar Twitter am y diweddaraf

Newyddion o Gymru