Skip to main content
Autumn appeal photo

Cymorth Cristnogol yng Nghymru

CROESO

Dyma sut i gystlltu gyda ni am unrhyw help y byddwch ei angen:

Mae ein Tîm Ysgogi Cefnogwyr Canolog nawr yn ei le ac yn barod i’ch helpu gydag unrhyw ymholiad sydd gan eich eglwys neu grŵp ynglŷn â chefnogi Cymorth Cristnogol. Gallwch gysylltu â’r tîm ar cymru@cymorth-cristnogol.org, trwy ffonio 029 2084 4646 neu trwy ysgrifennu at ein swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd.

Sylwch os gwelwch yn dda fod ein swyddfeydd ym Mangor a Chaerfyrddin bellach wedi cau. Oherwydd y pandemig, mae ein holl staff ar hyn o bryd yn gweithio gartref, gyda’r post yn cael ei gasglu o’r swyddfa genedlaethol unwaith yr wythnos.

RHODDION - GWYBODAETH BWYSIG

Os gwelwch yn dda, cysylltwch gyda'n Tim Ysgogi Cefnogwyr Cymru am gyngor ynghylch sut i gyflwyno rhoddion. Nodwch hefyd y bydd unrhyw sieciau a dderbynir yn Swyddfa Cymru yn cael ei pasio ymlaen i'r pencadlys yn Llundain i'w prosesu, felly rydym yn eich annog i anfon sieciau yn uniongyrchol i Christian Aid, 35-41 Lower Marsh, Llundain, SE1 7RL, er mwyn lleihau oedi.

Llanddwyn

Pwynt cyswllt cyntaf ein cefnogwyr

Yma cewch fanylion sut i gysylltu gyda ni. Mae Helen ac Eleri yn disgwyl am eich galwad,
Welsh churches

Gwaith Cymorth Cristnogol yng Nghymru

Gweithiwn gydag eglwysi, cymunedau ac unigolion yng Nghymru i oresgyn tlodi yn y byd.
Books and clothing held and worn by clergy in Kenya

Gweithio gydag eglwysi

Dyma’r eglwysi yr ydym yn gweithio a nhw yng Nghymru a sut y gellwch chi fod yn rhan o’n gwaith.
Rose carrying water cans

Coronafirws

Unwn mewn gweddi dros sefyllfa’r Coronafirws
South Sudan appeal

Apêl Canmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru

Yr apêl yn cael ei lansio gan yr Eglwys yng Nghymru
Welsh baccalaureate banner

Adnoddau ar gyfer Sialens Dinasyddiaeth Fyd-eang

Adnoddau ar gyfer Sialens Dinasyddiaeth Fyd-eang Cyfnod Allweddol 4 Bagloriaeth Cymru

Ein cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter am y diweddaraf

Facebook

Cewch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter

Dilynwch ni ar Twitter am y diweddaraf

Newyddion o Gymru