Menu

Cymorth Cristnogol yng Nghymru

Gweithiwn gyda phobl Cymru i ymladd am fyd sy’n rhydd o dlodi ac anghyfiawnder.

View this page in English

 

CORONAFIRWS - GWYBODAETH BWYSIG

Rydym yn gorfod newid ein ffordd o weithio oherwydd y Coronafirws. Er bod ein holl swyddfeydd yng Nghymru wedi eu cau dros dro, gallwch barhau i gysylltu gyda ni trwy e-bost neu deliffon. Mae’r manylion yn y deilsen 'Dyma’r tîm' isod.

Rhoddion trwy’r post:  Yn anffodus, mae yna oedi wrth brosesu rhoddion trwy’r post. Os gwelwch yn dda, rhowch trwy’r wefan neu ffoniwch 020 7523 2269 i roi dros y ffôn.