Skip to main content
Deacon Elineide Ferreira de Oliveira holding bible and smiling

Cofio’r Diwygiad

Dwy oedfa i helpu eglwysi i nodi 500 mlwyddiant ers cychwyn y Diwygiad.

Dwy oedfa i helpu eglwysi i nodi 500 mlwyddiant ers cychwyn y Diwygiad.

Y mis hwn, bydd 500 mlynedd wedi mynd heibio ers i’r Diwygiad Protestannaidd gychwyn wedi i Martin Luther hoelio ei naw Deg a Phum Pwnc - yn ymosod ar arferion ac athrawiaethau'r Eglwys ganoloesol - ar ddrws Eglwys y Castell yn Wittenberg, yr Almaen.

Cafodd y Diwygiad effaith bell gyrhaeddol yn wleidyddol, economaidd ac yn gymdeithasol a thrwyddo ffurfiwyd Protestaniaeth, sef un o dair prif ffrwd Cristnogaeth.

I gofio'r digwyddiad hanesyddol hwn, rydym wedi paratoi dwy oedfa ar gyfer defnydd eglwysi.

Gair a gweithred

Mae’r oedfa hon yn canolbwyntio ar sut yr ysbrydolwyd y diwygwyr i herio cred ac ymarferion yr Eglwys trwy ail-ddehongli a chyfieithu’r Beibl.

Ffydd a gweithredoedd

Mae’r oedfa hon yn canolbwyntio ar y Diwygiad Catholig a’i bwyslais ar dosturi tuag at y tlawd.