Skip to main content

Mae merched fel Aster yn cydsefyll i hawlio parch, rhyddid a grym dros eu bywyd eu hunain. Wnewch chi sefyll gyda hwy? Bydd pob £1 roddwch chi werth £5!*

Aster and children
0
0
0

Adnoddau Cymraeg a Saesneg ar gael ar y dudalen hon

Stori Aster

Oherwydd mai merch ydi hi, roedd Aster yn cario beichiau trwm. Ffermio, coginio, cario coed tân - roedd bywyd yn ymdrech parhaus.

Ond gwrthododd Aster a rhoi i fyny. Daeth hi a merched eraill yn ei phentref yn Ethiopia at ei gilydd i agor siop sy’n derbyn ei ynni gan yr haul. Trwy dderbyn hyfforddiant gan ein partner, mae Aster a’i ‘chwiorydd’ wedi creu busnes ffyniannus yn eu siop.

Mae’r merched yn llawer cryfach gyda’i gilydd. Maent yn gwerthu dŵr glân a sebon yn eu siop, ac yn gwefru ffonau symudol hefyd. Daw hyn ag arian pwysig i mewn i’r teulu, ac ynni adnewyddol i’r gymuned - gan leihau eu dibyniaeth ar goed tân.

Mae gan Aster ryddid a grym dros ei bywyd ei hun bellach. Mae’n gallu prynu gofal iechyd i’w phlant, eu hanfon i’r ysgol a chynilo ar gyfer eu dyfodol.

Siop solar Aster

 

#CydSefyll dros ferched fel Aster y Diolchgarwch hwn

 

Er mwyn eich helpu i gynnal ein Hapêl Diolchgarwch yn eich eglwys eleni mae gennym nifer o adnoddau gwych. Yn eu plith y mae trefn gwasanaeth, nodiadau pregeth, poster a syniadau ar gyfer addoliad pob oed.

Am fwy o wybodaeth ac i lawr lwytho’r adnoddau, ewch i’r dudalen hon
 

Gweddi o Ethiopia

Dduw, bendithiwn di,
dangos dy ras arnom.

Pan ddangosodd Duw ei farwedd i Moses,
llosgodd y berth gyda thân ac ni
chafodd ei dinistrio

Canmolwn di am dy fawredd arbennig,
O Dduw,
dangos dy ras a’th fawredd inni.

Gweddïwn dros dy eglwys.
Gweddïwn dros eraill.
Gweddïwn dros yr holl bobl.

Ymladdwn yn erbyn drygioni.
Nid gyda dryll y mae Cristnogion yn ymladd;
ein dryll ni yw gweddi.

Anfon dy wirionedd atom, O Dduw.
Tynna’r drwg i gyd allan ohonom.
Gad i heddwch ddod atom.

Anfon neges heddiw atom.
Bydded i’th Ysbryd Glân ein dysgu.

Tyrd atom, O Dduw,
tyrd yn enw Iesu
tyrd gyda’th Ysbryd Glân,
eto ac eto.
Amen.

Gweddi gafodd ei recordio mewn eglwys yn Ethiopia, wedi ei haddasu gan Cymorth Cristnogol.

 

Baner Ewrop

*Bydd eich £1 chi yn werth £5!

Caiff yr arian a godir trwy ein hapêl Diolchgarwch 2018 arian cyfatebol gan yr Undeb Ewropeaidd. Bydd pob £1 roddwch chi yn werth £5 i gynnal gwaith fydd yn newid bywydau yn Ethiopia, Burkina Faso, Honduras a Malawi.