Skip to main content
Llanddwyn Celtic Cross
0

Cystadleuaeth Barddoni Divine

Mae Cystadleuaeth Barddoni Divine 2018 ar agor

Mae Cystadleuaeth barddoni Divine yn awr ar agor i dderbyn ymgeiswyr! Dyma gyfle gwych i danio'ch dychymyg, ysgogi'ch creadigrwydd a dysgu am siocled Divine.  Mae'r gystadleuaeth ar gyfer cystadleuwyr Cymraeg a Saesneg ac y mae gwobrau ardderchog.

Y beirniaid eleni yw Casia William, Bardd Plant Cymru, ar gyfer y cerddi Cymraeg, a'r awdur cydnabyddedig Cas Lester ar gyfer y rhai Saesneg.

Y dyddiad cau yw 30 Ebrill 2018.

Dylech anfon eich cerddi Cymraeg i swyddfa Cymorth Cristnogol yng Nghaerdydd, un ai trwy'r post neu ebost cymru@cymorth-cristnogol.org

Ewch i wefan Divine am fwy o wybodaeth a phob lwc!

Cystadleuaeth Divine
Dyfed Wyn Roberts