Skip to main content

Event details

Address:

Llandaff Cathedral
Cathedral Close
Cardiff
CF5 2LA
United Kingdom

Date:

Christmas celebration: Shine a Light | Ddathliad Nadolig : Goleuo’r Daith

Tuesday 19 December 2023 from 6pm | Mawrth 19eg Rhagfyr 2023 o 6.00yh ymlaen

We're delighted to invite you to our special Christian Aid Christmas celebration: Shine a Light on Tuesday 19 December 2023 from 6pm.

Event address: Llandaff Cathedral, Cathedral Close, Cardiff CF5 2LA             

Tickets are free but you do need to register. If you'd like to bring a guest to the service only, please ask them to fill in this form. 

It’s set to be an enchanting evening of uplifting carols, music and stories. We’ll be shining a light on Christian Aid’s work for justice and peace with the focus this year on the incredible women and girls who are lighting up their communities in Bangladesh.

Following the service, you are also invited to a cosy reception at the cathedral after the main event, with mince pies, warm drinks and lots of festive cheer.  


Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddathliad Nadolig arbennig Cymorth Cristnogol: Goleuo’r Daith a derbyniad ar dydd Mawrth 19eg Rhagfyr 2023 o 6.00yh ymlaen.

 

Manylion cyfeiriad: Cadeirlan Llandaf, Clos y Gadeirlan, Caerdydd CF5 2LA

Mae'r tocynnau am ddim ond bydd angen i chi gofrestru yma ynghyd ag unrhyw westeion sydd gennych.

Mae’n argoeli i fod yn noson hudol o garolau, cerddoriaeth a hanesion ysbrydoledig. Fe fyddwn ni’n taflu golau ar waith Cymorth Cristnogol dros gyfiawnder a heddwch, gyda’r ffocws eleni ar y menywod a’r merched anhygoel sy’n golueo eu cymunedau yn Bangladesh.

Fe’ch gwahoddir hefyd i dderbyniad cartrefol yn y gadeirlan wedi’r prif ddigwyddiad, gyda mins peis, diodydd cynnes a digon o hwyl yr Ŵyl.

 

 

Your details

The details you have provided above will only be used for the purposes of contacting you with information about this event. We promise never to share your details with another organisation for marketing purposes. For full details on how we process your data, please visit our privacy policy.