Skip to main content
Supporters in Wales coming together for Christian Aid Week

Caerdydd

Supporters in Wales coming together for Christian Aid Week

Mae tair swyddfa gan Cymorth Cristnogol yng Nghymru: y brif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol ym Mangor a Chaerfyrddin.

Telephone number
Address

Christian Aid Caerdydd
3 Heol yr Eglwys
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
CF14 2DX
United Kingdom

Office opening hours
Oriau agor Caerdydd: Llun i Gwener 9.00 y bore – 5.00 yr hwyr.
Area(s) of expertise
Fundraising
Campaigning
Church relationships
Region(s) covered
Wales