Skip to main content
Supporters in Wales coming together for Christian Aid Week

Bangor

Supporters in Wales coming together for Christian Aid Week

Mae tair swyddfa gan Cymorth Cristnogol yng Nghymru: y brif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol ym Mangor a Chaerfyrddin.

Telephone number
Address

Christian Aid Bangor
106 Stryd Fawr
Bangor
Gwynedd
LL57 1NS
United Kingdom

Office opening hours
Cysylltwch â’r swyddfeydd eraill cyn mentro galw yno os gwelwch yn dda.
Area(s) of expertise
Fundraising
Church relationships
Region(s) covered
Wales