Skip to main content

Eich ffurflen ar lein newydd

Diolch yn fawr ichi am wirfoddoli eich amser i ddychwelyd ac adrodd ar yr arian a gasglwyd yn Wythnos Cymorth Cristnogol.

Dylid anfon yr holl waith papur fel datganiadau Cymorth Rhodd yn yr amlen dychwelyd plastig wedi ei thalu amdani’n barod y dylech fod wedi ei derbyn gyda’ch archeb adnoddau Wythnos Cymorth Cristnogol. Ar gyfer arian wedi ei gasglu oddi ar lein y mae’r ffurflen hon - os gwelwch yn dda peidiwch â chynnwys rhoi ar lein fel JustGIving neu’r e-amlen gan y bydd y rheini’n dod atom yn awtomatig.

Popeth sydd ei angen arnoch i gwblhau’r ffurflen

Ni allwch safio’r ffurflen hon, felly bydd rhaid ichi ei chwblhau mewn un eisteddiad. Os gwelwch yn dda sicrhewch fod y cyfan o’r rhestr isod gennych yn agos cyn ichi gychwyn.

✔ Manylion o sut y gwnaethoch chi godi arian Wythnos Cymorth Cristnogol

✔ Manylion ynghylch sut y gwnaethoch anfon yr arian at Cymorth Cristnogol.

✔ Manylion yr eglwys oedd yn cymryd rhan

✔ Balans cyfrif banc grŵp Cymorth Cristnogol os oes gennych un

✔ Mae’r ffurflen hon yn gweithio gyda phob porwr modern. Er mwyn sicrhau’r canlyniad gorau, os gwelwch yn dda sicrhewch bod y fersiwn diweddaraf o’ch porwr gyda chi.

 

Os gwnaethoch gynnal casgliadau o dŷ i dŷ, bydd hefyd angen:

✔ Manylion unrhyw gostau sy’n perthyn i’r casgliad

✔ Enw a chyfeiriad e-bost gwiriwr annibynnol

Caiff eich gwiriwr e-bost yn gofyn iddynt gadarnhau fod eich ffurflen yn gywir. Os gwelwch yn dda, gofynnwch am eu caniatâd cyn rhannu eu manylion. Fyddwn ni ond yn defnyddio eu cyfeiriad e-bost i gysylltu gyda hwy am eich dychweliad Wythnos Cymorth Cristnogol.

Os gwelwch yn dda chwiliwch am eich eglwys/grŵp trwy unai osod eich rhif OR, côd post, neu enw’r grŵp. Rhaid ichi ddewis y cyfundrefn i barhau.
Organisation Reference
Search container
Please search by name, postcode or organisation reference.
Select container
Please choose your church/group from the list.

Angen help?

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os ydych angen help, yna cysylltwch gyda ni ar: