Skip to main content

Gwirio

Diolch am ganiatáu i wirio gwybodaeth ariannol ar gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol. Os gwelwch yn dda gwiriwch fod eich manylion isod yn gywir a chyflwynwch y ffurflen.

Fy manylion

Ni wnaiff Cymorth Cristnogol anfon eich manylion i unrhyw gorff arall ar gyfer pwrpas masnachu.

Am fwy o wybodaeth am sut yr ydym yn delio gyda’ch data, os gwelwch yn dda edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.

Angen help?

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os ydych angen help, yna cysylltwch gyda ni ar:

Financial verification

Thank you for giving permission to verify financial information for Christian Aid Week. Please check that your details are correct below and submit the form.

My details

Christian Aid will not pass on your details to other organisations for marketing purposes.

For further information on how we handle your data, please see our privacy policy.

Need some help?

If you have any questions or need some help, please get in touch: