• Loading

Harvest 2016

 

Apêl Diolchgarwch – stori Rodah

Rodah

Dyma Rodah. Cafodd ei chymuned ei thrawsnewid trwy eich cyfraniad hael chi

 

Mae un ffermwr, Rodha, yn gwybod pa mor galed ydi cynhyrchu cynhaeaf da. Pob blwyddyn ceisiodd dyfu llysiau ar ddarn bach o dir.

Pob un dydd roedd yn rhaid iddi gerdded tua 10 cilomedr i gael dŵr, dim ond er mwyn cadw ei chnydau yn fyw. Roedd ei thanciau dŵr yn pwyso 18 cilogram. Mae hynny'r un faint a dau deiar car. Dychmygwch cymaint o faich oedd hyn.

Er gwaethaf ei gwaith caled, doedd cynhaeaf Rodha byth yn ddigon. Doedd hi jest ddim yn gallu fforddio anfon ei phlant i’r ysgol.

Ond ers i Cymorth Cristnogol gyrraedd cymuned Rodah, mae popeth wedi newid. Adeiladodd bartner Cymorth Cristnogol, ADSE, rhan o Eglwys Anglicanaidd Kenya, argae o dywod yng nghymuned Rodah. Mae’r argae yn sicrhau bod dŵr prin yn cael ei gronni yn agos at Rodah, fel ei bod yn gallu gofalu am ei thir.

Dychmygwch ei llawenydd y tro cyntaf iddi allu gwerthu’r digonedd o gynnyrch oedd ganddi! Defnyddiodd Rodah yr arian i brynu pibellau dŵr a phwmp - bellach mae ei fferm yn ffynnu. Mae hyd yn oed yn cyflogi gweithwyr dros dro, gan gefnogi ei chymuned sydd a mawr angen am incwm. Mae’r argae wedi trawsffurfio bywyd cymuned gyfan Rodah.

A'r rhan orau? Nawr mae Rodah yn anfon ei phlant i’r ysgol ac yn talu’r gost ei hun.

Helpwch ni i gyrraedd mwy o gymunedau tebyg i un Rodah er mwyn iddynt hwythau gael ffynnu hefyd.

Cyfrannwch heddiw os gwelwch yn dda

Beth am gynnal Oedfa Ddiolchgarwch yn seiliedig ar stori Rodah yn eich eglwys? Cewch adnoddau campus fan hyn.

Gwasanaeth ysgolion cynradd i'w gael yma

Pwyntpwer ar gyfer gwasanaeth cynradd yma

Gwasanaeth ysgolion uwchradd i'w gael yma

Pwyntpwer ar gyfer y gwasanaeth uchod yma

 

Gweddïwch efo ni y Diolchgarwch hwn

O Arglwydd ein Duw,

Gweddïwn y bydd yr had a heuwn

heddiw yn cynhyrchu cynhaeaf a fydd yn

sicrhau gwlith parhaol ar y ddaear

fel y cynhelir yr had yn ein dwylo.

Bydded inni bob amser gael had i’w hau

a bod yn llawen pan welwn

y trawsnewid sy’n adlewyrchu delw Duw

yn dy bobl o amgylch y byd.

Amen. 
 

 

 

Sign up for emails

Facebook logo for homepage

Become a fan of Christian Aid.

Visit our Facebook