• Loading

Christmas 2016

 

Apêl Nadolig

Y Nadolig hwn bydd Cymorth Cristnogol yn canolbwyntio ar ffoaduriaid ein byd. Gyda dros 65 miliwn ohonynt, mae'r angen yn fawr.

Refugees Aifft

 

Dyma ein hadnoddau ar gyfer eich gwasanaethau Adfent a Nadolig. Beth am eu defnyddio a gwneud casgliad tuag at waith Cymorth Cristnogol eleni?

 

Gweddïau ar gyfer gwasanaeth carolau yng ngolau cannwyll

Nifer o weddïau y gellid eu defnyddio mewn gwasanaeth carolau, yn cynnwys gweddi agoriadol, gweddïau cyffes ac ymbil, a bendith i gloi.

 

Litwrgi goleuo cannwyll yr Adfent

Defnyddiwch y litwrgi hwn wrth oleuo’r canhwyllau yn y dorch ar Suliau yr Adfent, a channwyll y Crist ar fore’r Nadolig.

 

Sgets drama’r geni ar gyfer plant a phobl ifanc

Defnyddiwch y sgets hon mewn gwasanaeth pob oed; prin iawn yw’r angen am ymarfer ymlaen llaw!

 

 

 

Sign up for emails

Facebook logo for homepage

Become a fan of Christian Aid.

Visit our Facebook