• Loading

Resourcing our Supporters

 

Darparu Adnoddau i'n Partneriaid

Yn Cymorth Cristnogol rydym yn deall yn iawn mai’r unig ffordd y gallwn gyflawni ein gwaith ydi trwy waith caled ein cefnogwyr. Mae eich cyfraniad chi yn grwysol.

Os ydym am newid y byd; os ydym am ddileu tlodi ac alltudio anghydraddoldeb, yna dim ond trwy bod yn bartneriaid efo chi y gall hynny ddigwydd. Allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pen ein hunain.

Dyna pam ein bod ni yn Cymorth Cristnogol am eich helpu a’ch annog chi, ein cefnogwyr, i weithio efo ni – trwy roi, gweithredu a gweddïo. Ac rydym wedi ymrwymo i’ch cyflenwi efo adnoddau gwych fydd yn eich helpu i wneud hynny.Yma yn Cymorth Cristnogol Cymru rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod yr adnoddau hynny, hyd y gellir, ar gael yn nwy iaith werthfawr ein gwlad.

Fe ganfyddwch yr adnoddau hyn ar y dudalen hon. Wrth gwrs, mae llawer mwy i’ch ysbrydoli i’w ganfod trwy’n holl wefan, ond yn benodol ar y dudalen hon mae’r adnoddau hynny sydd wedi eu teilwra ar gyfer ein partneriaid yng Nghymru.

Yn y golofn ar y chwith, fe welwch restr o adnoddau ar gyfer digwyddiadau arbennig, tymhorau a gwyliau. Cliciwch ar ddolen ac fe aiff a chi i’r dudalen berthnasol.

Os oes gennych awgrym am adnoddau newydd a fyddai o fudd ichi yna e-bostiwch ein Cydlynydd Adnoddau, DRoberts@christian-aid.org. Allwn ni ddim addo y gwnawn ni weithredu ar eich awgrym, ond fe roddwn ystyriaeth deg iddo.


 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation

Sign up for emails

Facebook logo for homepage

Become a fan of Christian Aid.

Visit our Facebook