• Loading

An opportunity to volunteer with Christian Aid

 

Cyfle i wirfoddoli gyda Cymorth Cristnogol

Divine logo 385

 

Dyma gyfle gwych i siaradwr Cymraeg wirfoddoli efo Cymorth Cristnogol am gyfnod byr.

Pob blwyddyn mae cwmni siocled Masnach Deg Divine ar y cyd efo Cymorth Cristnogol yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu barddoniaeth i blant Cymru a Phrydain. Mae Cymorth Cristnogol yn chwilio am berson brwdfrydig i’n helpu fel gwirfoddolwr i weinyddu’r gystadleuaeth yng Nghymru.

Lawr lwythwch y manylion fan hyn.

Proffil y swydd wirfoddol

Ffurflen gais i wirfoddoli 

 

 

 

 


 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails