• Loading

Join the team

 

Ymunwch a’r Tîm!

Mae Cymorth Cristnogol Cymru yn recriwtio Cydlynydd Rhanbarthol a Chymynroddion profiadol i helpu ein gwaith gydag eglwysi a'u haelodau yn ein brwydr yn erbyn tlodi byd-eang.

Gan weithio fel rhan o dîm brwdfrydig ac sy’n tyfu yng Nghymru, bydd deiliad y swydd yn cyfuno rôl Cydlynydd Rhanbarthol sy'n cwmpasu rhannau o Dde Cymru, gan weithio gydag eglwysi a phartneriaid eraill, cynnal a dyfnhau perthnasau sydd eisoes yn bodoli, a datblygu rhai newydd, ehangu ein rhwydweithiau a manteisio i'r eithaf i gynnig cyfleoedd i bobl i roi, gweithredu a gweddïo gyda Chymorth Cristnogol.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn cynnal rôl Cydlynydd Cymynroddion Cymru, gan weithio gyda chydweithwyr i feithrin ymwybyddiaeth o Gymynroddion a Rhoi Er Cof ymysg cefnogwyr unigol, eglwysi, pwyllgorau lleol, cyrff eglwysig rhanbarthol ac ymgynghorwyr proffesiynol o fewn eu rhanbarthau eu hunain.

Am fwy o wybodaeth cliciwch fan hyn.

 

Mae'r swydd hon bellach wedi ei llenwi.

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails