• Loading

Christain Aid Cymru welcomes John Meredith on secondment

 

 

Ysbrydoli plant yng ngwaith Cymorth Cristnogol

Mae ysbrydoli plant a phobl ifanc i gymryd diddordeb mewn materion cyfiawnder byd eang yn rhan allweddol o waith Cymorth Cristnogol. Rydym wrth ein bodd cael cyhoeddi, felly, y bydd John Meredith yn ymuno efo ni ar secondiad i’n helpu i ddatblygu’r gwaith hwn yng Nghymru.

John Meredith

John Meredith

 

Mae John yn athro ysgol gynradd sy’n arbenigo mewn addysg grefyddol. Mae hefyd yn gweithio fel ymgynghorydd AG efo Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu, ble mae’n cefnogi ysgolion yr Eglwys wrth iddynt gyflawni maes llafur AG.

Daw a’i brofiad eang o’r maes efo fo i Cymorth Cristnogol a bydd yn canolbwyntio ar ddefnyddio adnoddau ysgolion Wythnos Cymorth Cristnogol oddi fewn i ysgolion Eglwys Esgobaethau Llandaf ac Abertawe ac Aberhonddu.

Mae John wedi bod yn frwd dros waith Cymorth Cristnogol ers ei blentyndod. Roedd ei dad yn rhan ganolog o’r gwaith yn Y Fenni a dilynodd John yr un llwybr ac mae bellach yn aelod gweithgar o bwyllgor Cymorth Cristnogol y dref.

‘Mae parhad anghyfiawnder a thlodi difrifol yn y byd yn warth inni i gyd,’ meddai John, ‘ond mae Cymorth Cristnogol, trwy gydol ei hanes, wedi dangos sut y gallwn wneud gwahaniaeth go iawn ac effeithio bywyd pobl yn gadarnhaol.’

Ychwanegodd ar ei rôl, ‘Mae gan Cymorth Cristnogol neges bwysig inni i gyd, a gan ein plant y mae’r dyfodol. Fy ngwaith i fydd dangos a chysylltu efo plant trwy ofyn cwestiynau, gan egluro’r gwaith da y mae Cymorth Cristnogol yn ei wneud yn newid bywyd pobl er gwell.’

 

 

 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails