• Loading

Escape to Egypt

 

teitl aifft

Ymunwch gyda ni ar daith ar hyd Cymru i gydsefyll a ffoaduriaid

4-15 Rhafyr 2016

I gyfrannu: https://www.justgiving.com/fundraising/Cymorth-Cristnogol-Cymru

Os ydych angen cysylltu â’r tîm tra maent ar y daith yna ffoniwch y rhif hwn os gwelwch yn dda: 07841 921531.

 

  

 

Mae mwy na 65 miliwn ffoadur yn ein byd heddiw. Mewn ofn, maent yn ffoi gwrthdaro, trychinebau naturiol a thlodi difrifol. Mewn gobaith, maent yn chwilio am le diogel i'w alw'n gartref.

Y Nadolig hwn bydd Cymorth Cristnogol yn cerdded o Fethlehem, Sir Gaerfyrddin, i’r Aifft, Sir Ddinbych, i gydsefyll a’r bobl hyn, ein brodyr a’n chwiorydd. Taith noddedig fydd hi, gyda’r cyfraniadau’n mynd tuag at waith Cymorth Cristnogol yn ymladd tlodi’n gyffredinol, sy’n cynnwys gwaith pwysig yn cefnogi ffoaduriaid mewn sawl rhan o’r byd.

Gwahoddwn chi i ymuno efo ni ar y daith, boed hynny am y daith gyfan neu rannau ohoni, a'n helpu i dynnu sylw at yr argyfwng ffoaduriaid yn ein byd ac i godi arian tuag at waith Cymorth Cristnogol.

Os nad ydych yn gallu cerdded gyda ni yna beth am ein noddi a gofyn i'ch ffrindiau ein noddi hefyd.

Ar hyd y ffordd cynhelir gwahanol ddigwyddiadau yn yr ardaloedd y bydd y daith yn mynd trwyddynt. Ymunwch gyda ni yn y digwyddiadau hynny a helpwch ni i'w hysbysu yn lleol.

 

Cofrestru button

Cliciwch y botwm uchod er mwyn cyrraedd y ffurflen gofrestru

 

 

Er mwyn canfod amser cychwyn teithio pob dydd cliciwch ar y piniau ar y map. 

Ein taith trwy Gymru

Sul, Rhagfyr 4ydd Bethlehem, Sir Gaerfyrddin – Rhydedwin (ger Talyllychau)

Llun, Rhagfyr 5ed Rhydedwin - Llambed

Mawrth, Rhagfyr 6ed Llambed - Blaenpennal

Mercher, Rhagfyr 7fed Blaenpennal - Aberystwyth

Iau, Rhagfyr 8fed Aberystwyth - Ynyslas

Gwener, Rhagfyr 9fed Aberdyfi - Canolfan y Dechnoleg Amgen

Sadwrn, Rhagfyr 10fed Canolfan y Dechnoleg Amgen - Brithdir

Sul, Rhagfyr 11eg Brithdir - Llanuwchlyn

Llun, Rhagfyr 12fed Llanuwchlyn - Bala

Mawrth Rhagfyr 13eg Bala – Betws Gwerfyl Goch

Mercher, Rhagfyr 14eg Betws Gwerfyl Goch – Bwlch Penbarras

Iau, Rhagfyr  15fed Bwlch Penbarras - Llanelwy 

Rhoddir mwy o fanylion ichi am fan cychwyn a gorffen pob cam unwaith y byddwch wedi cofrestru.
 

 

noddi button

Lawr lwythwch y ffurflen noddi trwy wasgu'r botwm uchod

 

 

codi arian

Lawr lwythwch awgrymiadau codi arian trwy wasgu'r botwm uchod

 

 

rhestr cit

Lawr lwythwch rhestr cit ar gyfer y daith trwy wasgu'r botwm uchod

 

Caiff y dudalen hon ei diweddaru'n rheolaidd, felly dewch yma’n gyson am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os hoffech ofyn cwestiwn, neu os hoffech siarad efo ni am y daith a gwybod sut allech ein helpu, yna cysylltwch ag un o’n swyddfeydd yng Nghymru. Neu fel allwch ein ebostio yn cymru@cymorth-cristnogol.org

 

Refugees Aifft

Ffoaduriaid yn credded trwy Serbia. Llun gan Andrew Testa.

 

 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails