• Loading

Escape completed

 

Cwblhau Ffoi i’r Aifft

Bishop and boat abod

Esgob Bangor yn croesawu'r rhai groesodd yr Afon Ddyfi

 

Dim ond 10 diwrnod cyn y Nadolig, mae staff a chefnogwyr Cymorth Cristnogol wedi llwyddo i gwblhau siwrne o 140 milltir ar hyd Cymru er mwyn Goleuo’r Ffordd ar gyfer y miliynau o bobl sydd yn ffoi trais a gwrthdaro y Nadolig yma. Cyrhaeddodd y cerddwyr ben y daith yn Yr Aifft, Sir Ddinbych ar brynhawn ddydd Iau 15 Rhagfyr.  Cawsant eu croesawu yn hwyrach yn y nos gan y Gwir Parchedig Gregory Cameron, Esgob Llanelwy, ar gyfer gwasanaeth arbennig yng Nghadeirlan Llanelwy i nodi terfyn y daith.

Trefnwyd taith ‘Ffoi i’r Aifft’ er mwyn yn cyfeirio at stori’r Nadolig ble mae Iesu a’i rieni yn ffoi o Fethlehem i’r Aifft, gyda’r cerddwyr yn teithio o Fethlehem, Sir Gar i bentref bach Yr Aifft yn Sir Ddinbych, gan gynnal digwyddiadau ar hyd y ffordd.  Gwelwyd cannoedd o gefnogwyr ar draws Cymru yn gwisgo eu hesgidiau cerdded er mwyn ymuno â’r grŵp o bump oedd yn cerdded yr holl daith, sef Huw Thomas (Caerdydd), Anna Jane Evans (Caernarfon), Peredur Owen Griffiths (Caerffili), Nan Powell-Davies (Wyddgrug) ac Aled Edwards (Pontypridd).

 

Walkers in Egypt

Y cerddwyr yn yr Aifft

 

Meddai Huw Thomas, Pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru, oedd yn cerdded yr holl siwrne: “Fe drefnom y daith yma i gerdded mewn undod â’r 65 miliwn o ffoaduriaid sydd yn dioddef ac er mwyn codi arian ar gyfer gwaith hanfodol Cymorth Cristnogol sy’n cynnig gobaith a dyfodol gwell i bobl yn fyd-eang. Ar hyd y ffordd cawsom gyfle i rannu gyda chymunedau, ysgolion ac eglwysi storïau yn rhoi cipolwg o’r sefyllfaoedd anobeithiol wynebir gan gymaint o bobl, a chawsom y fraint o rannu newyddion ynglŷn â’r gwaith calonogol gan Cymorth Cristnogol.”

Mae’r cerddwyr hefyd wedi ymweld ag ysgolion er mwyn casglu cardiau Nadolig gan ddisgyblion ar gyfer y Prif Weinidog.  Mae’r cardiau Nadolig yn galw ar Teresa May i ystyried yr iaith y defnyddir wrth siarad am ffoaduriaid ac i sicrhau bod ei geiriau yn adlewyrchu ein traddodiad hynod fel cenedl o groesawu pobl mewn angen.

 

Arriving in Egypt

Wedi cyrraedd yr Aifft

  

 

 

 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails