• Loading

Divine Chocolate poetry competition 2017

 

Cystadleuaeth Divine 2017 

Y cerddi buddugol!

Llogyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr.

 

Adran Cynradd

1af - Rhiannon Kennedy, Ysgol Edern

Rhannu Blas Divine

Mae Siocled yn dod a dŵr i geg,

Ond ydy ffermwyr coco yn cael prisiau teg?

Plant heb fwyd a dillad sydd

Yn cael trafferth byw o ddydd i ddydd.

 

Mae rhannu yn holl bwysig,

Ond weithiau ddim yn hawdd,

Heb feddwl am annhegwch,

Rydym yn llowcio siocled drwy’r prynhawn.

 

Sut allwn ni helpu datrys y sefyllfa

Mewn gwlad fach fel Cymru?

Rydym ni angen arwr am gyfiawnder a thegwch,

A meddwl am beth rydym yn ei brynu!

 

Allan o’r duwch, i achub y byd;

Daw Masnach deg,

I ddod â siocled hyfryd i’r byd,

A chael prisiau teg!

 

2ail - Jack Rees Davies, Ysgol Edern

Rhannu Blas Divine

Siocled, siocled, siocled

Rwyf wrth fy modd gyda siocled

Oherwydd pan roedd

Mam yn awgrymu y cawn nôl

Siocled i’r siop

Roeddwn fel mellten o’r

Drws, siocled, siocled buaswn yn

Hoffi cael bath mewn siocled

Melys ac esmwyth ac rwyf yn

Hoffi rhannu siocled.

Mae rhannu’n

Deg yn bwysigion er mwyn i’r

Ffermwyr yn Ghana gael

Bywyd llawn.

 

3ydd - Gruff Byrne, Ysgol Nantgaredig

Rhannu Blas Divine

Meddal, moethus, melys

Siocled hyfryd Divine

Rhannu, gwenu, bwyta

Mwy o siocled Divine.

 

Rhannu gyda ffrindiau

Rhannu gyda’r teulu

Siocled hyfryd Divine

Chwalu, taflu, llowcio

Mwy o siocled Divine

 

Brown, gwyn, aur

Meddal, sidanaidd, llyfn

Siocled hyfryd divine.

Blasus, dymunol, danteithiol

Mwy o siocled Divine!

 

Adran Uwchradd

1af - Niamh Crawford, Ysgol Gwynllyw

Rhannu Blas Divine

Draw draw ymhell,

Sycha’r ffermwr ei chwys.

Draw draw yn Ghana,

Mae yna weithio ar frys.

 

Mae’r podiau yn hollti,

A’r ffa fel gemau drud.

A’r fasnach yn deg,

Wrth roi siocled i’r byd.

 

Mae gwen ar wynebau,

Y gweithwyr bob un.

Divine yw'r cynnyrch,

Sy'n roi tegwch i ddyn.

 

2ail - Megan Bryer a Leusa Bowen, Ysgol Bro Myrddin

Rhannu Blas Divine

Tra bo' ni’n blasu siocled, 

Maen nhw’n blasu rhyddid.

I ni mae’n faryn o siocled,

I nhw mae’n fywyd newydd.

 

Tra bo' ni’n taflu sbwriel,

Maen nhw’n taflu hadau.

I ni mae addysg yn normal

I nhw mae addysg yn ddymuniad.

 

Tra bo' ni’n derbyn miliynau,

Maen nhw’n derbyn ceiniogau.

I ni mae rhannu’n hunllef,

I nhw dyna’i unig obaith.

 

Tra bo' ni’n stwffio’n cegau,

Maen nhw’n colli pwysau.

I ni mae ffermio’n ddiddordeb,

I nhw dyna’r unig ffordd i oroesi.

Felly pan ewch chi’n siopa nesa’,

Prynwch Divine er mwyn helpu pobl Ghana.

 

3ydd - Betsan Campbell a Carina Sidhu, Ysgol Bro Myrddin

Rhannu Blas Divine

Rhannu blas meddal y siocled moethus,

Yn toddi yn fy ngheg fel iâ,

Yr arogl yn gwneud i mi deimlo’n gampus,

A’r atgof fel ddiwrnod o ha’.

 

Mwynhau ei fwyta gyda’r teulu i gyd,

Ei weld yn eistedd yn amyneddgar,

Rwy’n ysu i’w fwyta o hyd ac o hyd,

A’i rhannu gyda phawb yn Sir Gâr.

 

Mae hyd yn oed y teimlad yn felys,

Ac yn gwneud i mi fownsio’n fywiog,

Y paced yn lliwgar fel yr enfys,

Ond ar ôl bwyta gormod rwy’n ddiog.

 

O’r diwedd mae’n amser i’w hagor,

Ac mae’r synau yn troi’n bur,

Rwy’n gofyn i mam am ragor,

Ond fyddai rhaid i mi aros am hir.

 

Bob tro rwy’n ei fwyta rwy’n cofio,

Am y bobl sy’n gweithio’n galed,

Ond allwn ni fyth anghofio,

Maen nhw yw’r wir swper Ted!

 

 

 

Divine flyer abod

 

Mewn partneriaeth efo Cymorth Cristnogol, mae’n adeg Cystadleuaeth Barddoni Divine unwaith yn rhagor!

Rydym yn falch o gyhoeddi mai Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru, fydd  beirniad y cerddi Cymraeg eto eleni!

Anni Llyn

Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru, yw beirniad y gystadleuaeth Gymraeg eleni

(Llun trwy garedigrwydd Emyr Young)

 

Lawr lwythwch y daflen hon am fwy o wybodaeth.

Dyma adnoddau dysgu ichi.

Am wybodaeth o'r gystadleuaeth Saesneg a rheolau llawn ewch i wefan Divine.

Dyddiad cau 30 Ebrill 2017.

 

 

 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails