• Loading

Climate change petition

 

Deiseb yn galw am weithredu ar newid hinsawdd yn derbyn cefnogaeth trawsbleidiol

10 Dowing Street abod

Pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru, Huw Thomas, efo Huw Irranca-Davies AS a Hywel Williams AS

Cyn trafodaethau Hinsawdd y CU (COP21) ym Mharis ddiwedd y mis hwn, cafwyd cefnogaeth gan ASau Cymru i ddeiseb sy’n galw ar Lywodraeth y DG i gynnig arweiniad cryf ar weithredu i atal newid hinsawdd.

Cyflwynwyd cannoedd o lofnodion gan ymgyrchwyr newid hinsawdd, cefnogwyr Cymorth Cristnogol i Rif 10 Stryd Downing heddiw, yn galw ar Lywodraeth y DG i frwydro am gytundeb yn nhrafodaethau’r Cenhedloedd Unedig fydd wedi ei wreiddio mewn gwyddoniaeth ac sy’n uchelgeisiol a theg. Rhaid mynnu mwy o gefnogaeth i wledydd tlawd i gael mynediad i ynni carbon isel.  Bydd Uwchgynhadledd Paris yn tynnu arweinwyr byd at ei gilydd i geisio cytundeb byd-eang newydd a fydd wedi ei ymgorffori mewn deddf ac a fydd yn weithredol i bob gwlad.

Meddai Huw Thomas, Pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru, ‘Cafwyd cefnogaeth i’n hymgyrch Newid Hinsawdd gan bobl ar draws Cymru ac o bob cefndir gwleidyddol.  Mae gan bobl gonsyrn am effeithiau Newid Hinsawdd ar eu bywydau eu hunain a bywydau pobl dlotaf y byd.  Ers 70 mlynedd mae Cymorth Cristnogol wedi ceisio rhoi terfyn ar dlodi ond mae newid hinsawdd yn bygwth gwneud tlodi’n barhaol’. 

Mae cymunedau sydd wedi gwneud y lleiaf i achosi newid hinsawdd eisoes yn dioddef yr effeithiau gwaethaf.  Mae partneriaid Cymorth Cristnogol ar draws y byd yn nodi fod tywydd anwadal yn peri mwy o stormydd a sychder, yn dinistrio cnydau ac yn bygwth datblygiadau a wnaed mewn cymunedau tlawd dros nifer o flynyddoedd.

Gyda dim ond ychydig wythnosau cyn y trafodaethau CU ym Mharis, mae uchelgais presennol gwledydd cyfoethocaf y byd yn dal yn rhy isel ac yn bygwth cynnydd o gynhesu byd-eang dros 3 gradd celsius.  Ond nid yw hi’n rhy hwyr i weld canlyniadau mwy cadarnhaol  i gymunedau yma yng Nghymru a’r rhai sydd eisoes yn dioddef effeithiau newid hinsawdd ar draws y byd. Bydd yr wythnosau nesaf yn gweld protestiadau mawr ar hyd a lled Ewrop a’r byd yn uno dinasyddion cyffredin wrth iddynt godi llais am gytundeb gref, teg ac uchelgeisiol byd-eang ym Mharis. 

Mae Cymorth Cristnogol ac aelodau eraill dylanwadol y Glymblaid Atal Annrhefn Hinsawdd hefyd yn galw ar unigolion i ymuno yn y Diwrnod Gweithredu ar Hinsawdd yng Nghaerdydd Tachwedd 28.

 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails