• Loading

Climate change action

 

Gweithredu ar newid hinsawdd

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod cyflwynodd staff Cymorth Cristnogol gardiau wedi eu harwyddo gan eisteddfodwyr yn galw ar i’r Llywodraeth Brydeinig weithio i sicrhau llwyddiant yr Uwchgynhadledd ar Newid Hinsawdd ym Mharis yn hwyrach eleni.

Derbyniodd Huw Irranca-Davies AS y cardiau. Mr Davies yw Cadeirydd presennol y Pwyllgor Awdit Amgylcheddol yn San Steffan.

Huw Irranca-Davies MP

Yn y llun mae Tom Defis, Huw Irranca-Davies AS a Mari McNeill

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails