• Loading

Ben Walkling's work experience

 

 

Profiad gwaith Ben Walkling

Ben Walkling

Ben Walkling, myfyriwr daearyddiaeth, dreuliodd bythefnos profiad gwaith efo Cymorth Cristnogol

 

Yr haf hwn rwyf wedi cael pythefnos o brofiad gwaith hyfryd efo Cymorth Cristnogol yn eu swyddfeydd yn Llundain a Chaerdydd. Fel rhan o’m gradd mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe rwy’n cyflawni modiwl mewn profiad gwaith a theimlais y byddai Cymorth Cristnogol yn brofiad gwych.

Rwyf wedi bod yn gyfarwydd â gwaith Cymorth Cristnogol ers blynyddoedd oherwydd fy nghefndir efo’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig yn Rhyl a Pontypridd. Yr amgylchedd naturiol yw fy niddordeb academaidd, ac yn arbennig peryglon naturiol a chynaladwyedd. Rwy’n awyddus i adeiladu ar hyn mewn ffyrdd ymarferol a buddiol, megis yn y gwaith dyngarol y mae Cymorth Cristnogol a chyrff eraill yn eu gwneud. Felly, roedd cael y cyfle i weithio efo Cymorth Cristnogol yn wych a chael blas o’r hyn yr hoffwn ei wneud yn y dyfodol. (Meddaf fi, sydd efo blwyddyn arall ar ôl yn y brifysgol!)

Tra roeddwn yn swyddfa Caerdydd ymchwiliais i hanes hir Cymru o groesawu ffoaduriaid. Roedd yn wych gweld yr agwedd gadarnhaol a’r croeso a roddodd Cymru i ffoaduriaid mor bell yn ôl a Ffoaduriaid Belg yn y Rhyfel Mawr. Mae hefyd yn dda gweld y gwaith a wneir ar hyn o bryd efo’r ffoaduriaid sydd newydd gyrraedd o Syria.

Hefyd, cefais ddiwrnod yn toddi yn y Sioe Frenhinol! Roedd treulio amser ym mhabell Cytûn a stondin Cymorth Cristnogol yn werthfawr, gan groesawu ymwelwyr efo paned o de neu goffi a dangos gwaith da Cymorth Cristnogol iddynt.

Yn ystod fy amser yn swyddfa Llundain, treuliais amser efo tîm gwydnwch yr adran ddyngarol. Bûm yn helpu efo Rhaglen Parodrwydd Trychinebau ac Argyfyngau gan ddarllen nifer o achosion lle bu ymateb i drychinebau naturiol fel corwyntoedd a llifogydd mewn gwahanol wledydd. Y nod oedd eu crynhoi i ddogfen dwy dudalen.Roedd yn hynod ddiddorol gweld sut mae Cymorth Cristnogol a’i bartneriaid yn ymyrryd mewn trychinebau a’r ffordd y gwneir pob ymdrech i sicrhau ymateb sydd wedi ei arwain gan y gymuned. Nid mater o helpu cymunedau yn ôl ar eu traed ydyw ond hefyd eu gwneud yn wydn yn wyneb trychinebau’r dyfodol.

Tarodd fi pa mor ymatebol ydi gwaith Cymorth Cristnogol. Tra roeddwn yn Llundain, roedd yr adran ddyngarol yn ymateb yn syth i’r ymladd sydd wedi ail gydio De Swdan; tra yn swyddfa Caerdydd roedd y staff yn galw am newid yn y stori negyddol ynglŷn â ffoaduriaid trwy eu hymgyrch ‘Newid y Stori’. Dyw gwaith Cymorth Cristnogol ddim yn dod i ben efo Wythnos Cymorth Cristnogol.

Mae’r holl brofiad wedi rhoi digon imi feddwl amdano ynghylch fy nyfodol a hoffwn ddiolch i bawb oedd yn rhan o’r pythefnos gwych a gefais. 

Ben Walkling
 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails