• Loading

Two choirs for Nepal

English
  • Yn Gymraeg

 

Corau'n codi arian yng ngorllewin Cymru

Mewn cyngerdd arbennig yng nghwmni Corau Cwmann ac Aberystwyth, yn Aberaeron nos Fercher 25 Tachwedd, trosglwyddwyd siec anrhydeddus o £1,830 tuag at ein Hapêl Nepal.

Diolch yn fawr iawn i’r ddau gôr ac i bawb a gyfrannodd mor hael!

Dau gor abod

Tom Defis yn derbyn y siec ar ran Cymorth Cristnogol

 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails