• Loading

Sleeping under a mosquito net

English
  • Yn Gymraeg

 

Cysgu dan rwyd mosgito

Ysgol Bodedern 2 December 2015

Dyma ddisgyblion hŷn Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn, yn dysgu mewn ffordd ymarferol iawn sut beth yw cysgu o dan rwyd mosgito.

Roedd y gweithgarwch yn rhan o ymweliad Llinos Roberts, aelod staff Cymorth Cristnogol, a’r ysgol i sôn wrthynt am ein Hapêl Nadolig.

Mae’n amlwg fod y bobl ifanc wedi mwynhau’n fawr ac na fu i un ohonynt syrthio i gysgu!

 

 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails