• Loading

Mynydd Seion children raise funds for Christian Aid Week

English
  • Yn Gymraeg

 

Ieuenctid Abergele yn codi arian

Plant Mynydd Seion

Cyflwynwyd siec o £250 gan bobl ifanc Eglwys Mynydd Seion, Abergele, wedi iddynt drefnu gweithgareddau gwych i godi arian.

Yn y llun efo'r plant mae Anwen Evans (ar y chwith) a drefnodd y gwaith ac Anna Jane Evans, swyddfa Bangor, a dderbyniodd y siec.

Diolch yn fawr iddynt am eu gwaith!

 

 


 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails