• Loading

Luke's London Marathon

English
  • Yn Gymraeg

 

Luke yn rhedeg marathon

Luke Hurley apor

Luke Hurley o Oakdale, Gwent

Mae llamu dros 13 milltir o darmac o amgylch Oakdale, Gwent, pob bore Sul yn siŵr o fod yn dasg ddiddiolch. Ta waeth pa mor oer; ta waeth pa mor wlyb, mae’r camau’n fras.

Gyda Marathon Llundain ar y gorwel (24 Ebrill), fodd bynnag, mae’r cymhelliad yn gryf.

Ac y mae casglu £2,000 tuag at Cymorth Cristnogol yn gymhelliad cryf arall i Luke Hurley, syrfëwr adeiladau siartredig o dde Cymru. Mae ei angerdd dros waith Cymorth Cristnogol yn glir. Mae’n rhannu’r consyrn dros dlodion y byd ac yn awyddus i helpu i ddileu tlodi.

Yn briod a Tara a chyda pedwar o blant, sefydlodd Luke ei fusnes ymgynhoriaeth adeiladau rhyw 11 blwyddyn yn ôl. Mae ganddynt swyddfeydd yn Abertawe a Caerffili. Gall gofalu am deulu ifanc a rheoli busnes gymryd llawer o amser, ac felly rhaid rhedeg yn blygeiniol.Fel rhan o’i ymarfer mae Luke yn rhedeg 13 milltir pob bore Sul. Yn ychwanegol, mae’n cwblhau tri rhediad arall o saith milltir yr un yn ystod yr wythnos. Gan ei fod wedi cwblhau un marathon arall yn llwyddiannus, mae’n gwybod faint o ymroddiad sydd ei angen.

Ond mae Luke yn barod am yr her! Ydych chi?

Er mwyn cyrraedd y nod o £2,000 mae angen noddwyr. Gallech chi helpu trwy gyfrannu yn www.justgiving.com/luke-hurley/

Dilynwch ei hanes wrth iddo baratoi am y diwrnod mawr. Byddwn yn cyhoeddi diweddariad cyson.

 


 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails